Εκκλησίες - Μοναστήρια

Οι Άγιοι Απόστολοι

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η παλιά εκκλησία του 19ου αιώνα, δεν υπάρχει και στη θέση της κτίστηκε ένα μικρότερο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, τον 20ο αιώνα, που έγινε με πρωτοβουλία του παπα – Πέτρου Νταλλή.