Το Τροβάτο Αγράφων

Καβάκια

Pinterest LinkedIn Tumblr

Οικισμός όπου είναι ξαπλωμένος κάτω από την Κοτρώνα, απολαμβάνει την θέα του Επάνω και Κάτω Μαχαλά. Επίσης και αυτός ο μαχαλάς προϋπαντά και καλοδέχεται τον επισκέπτη.